Home

Deze website geeft informatie over wie ik ben en wat ik doe, zie hiervoor ‘Introductie‘! Ik ben in goed Nederlands een “Pottenbakker” en maak allerlei Keramiek. De objecten die ik gemaakt heb zijn veelal te koop ga naar Objecten. Uitleg over de verschillende technieken die ik toepas vindt u op ‘Technieken‘. Verder op deze pagina een overzicht van activiteiten waaraan ik meewerk of bij betrokken ben via de functie die ik heb bij SKNN en Opsterlandse Kunst Groep.

Activiteiten voor 2023

  • Kunstroute Opsterland 2023 vindt plaats in het pinksterweekend op zaterdag 27 mei, zondag 28 mei en maandag 29 mei. Meer informatie vindt u hier